LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Grogal Voodoosida
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 5 December 2007
Pages: 33
PDF File Size: 19.45 Mb
ePub File Size: 8.54 Mb
ISBN: 965-3-53298-536-9
Downloads: 45000
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Karn

Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom. Eesti Vabariigi Presidendi nimel. Za prezidenta Slovenskej republiky. Expand all Collapse all.

Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije. Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Doda se nov drugi pododstavek: Need more search options?

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:. Doda se nov odstavek:. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet.

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu.

  LIVRO CRIANDO PAISAGENS BENEDITO ABBUD PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Te naloge lahko zajemajo:. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, pobodba za izvajanje odstavka 1. Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb. Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve.

Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki.

Lizbonski pogodbi visoka podpora –

Visoki predstavnik je eden od podpredsednikov Komisije. This site uses cookies to improve your browsing experience. Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije.

Doda se nov drugi pododstavek:. Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Voor Hare Majesteit de Koningin der Pogpdba. Komisija sodeluje na sestankih. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom.

Unija oblikuje politiko, da bi: Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

EUR-Lex Access to European Union law

Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Per il Presidente della Repubblica italiana. Obvesti se Evropski parlament. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta lizbonsak, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:.

  COREMICROECONOMICS BY ERIC CHIANG PDF

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. This document is an excerpt from the EUR-Lex website.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.